Weetjes Pullenaise:

Gratis Kleintje plaatsen:
Leden kunnen gratis een kleintje in de Pullenaise plaatsen, mail dit naar redactie@pullenoirschot.nl
Advertenties:

Tarieven zijn op verzoek verkrijgbaar bij de secretaris via
bestuur@pullenoirschot.nl

Artikel(en) inleveren voor Pullenaise
Indien u een artikel wilt plaatsen in de Pullenaise, lever deze
dan voor de 15e van de maand, voorzien van naam en adres, in bij redactie@pullenoirschot.nl

Redactie:

Naam en telefoonnummers van de redactieleden:

Josca Verhoeven
Carina Beekmans-Hellings 0613845311
Janus Roefs 0611085578
Henk Beekmans 0622465636