Bestuur B.V. “De Pullen”

Het bestuur wil u verzoeken om aan hen door te geven wanneer u of een van uw gezinsleden iets te vieren heeft, huwelijk geboorte ect.
Geboortekaartjes kan u toesturen naar Diny van Loon van de felicitatiedienst.
Ook een ziekenhuisopname van ongeveer drie dagen of langer zou zij graag van u vernemen. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij onze secretaris.
Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen dient u dit twee maanden van tevoren schriftelijk te doen bij onze penningmeester, ook als u 65 jaar wordt geef dit dan even aan hem door, zodat hij daarmee rekening kan houden met de contributie.
Ook een verhuisbericht stuurt u naar onze penningmeester.
Een overlijdensbericht gelieve zo snel mogelijk door te geven Janus Roefs telefoonnummer 571568.
Andere zaken aangaande de Buurtverenging kunt u ook aan hem of aan een van de andere bestuursleden doorgeven.
Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter               Diny van Loon            06 – 46688529
Secretaris               Henk Beekmans         0499 – 571624 of 06 – 22465636
Penningmeester    Joop Gottlieb              0499 – 572897 of 06 – 19927876
Bestuurslid:            Chantel den Otter     06 – 20468958
                                  Jeroen Groenland     0499 – 574719

E-mail adressen van B.V. “De Pullen”
Bestuur = bestuur@pullenoirschot.nl
Pullenaise = pullenaise@pullenoirschot.nl
Buurthuis = puntje@pullenoirschot.nl
Penningmeester = joop@pullenoirschot.nl
Secretaris = henk@pullenoirschot.nl